joi, 18 noiembrie 2010

Inovație și tehnologie pentru valorificarea potenţialului turistic al al zonei Anina - Oravița

În perioada 1 noiembrie 2010 – 28 februarie 2011 Punctele de Acces Public la Informaţie din Anina şi Oraviţa vor implementa proiectul „Inovaţie şi tehnologie pentru valorificarea potenţialului turistic al zonei Anina - Oraviţa”, finanţat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul programului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale.

Motivaţia proiectului:
Orașele Anina și Oravița, localizate în zona de sud-vest a țării, cu o populație totală de aproximativ 21.000 locuitori, au suferit schimbări dramatice după reducerea activității miniere care a lăsat în urmă probleme de mediu și sociale foarte mari. Pentru a face față, populația celor 2 orașe a adoptat diferite strategii de supraviețuire – inclusiv migrarea temporară sau definitivă în alte zone ale țării și mai ales în străinătate.
Administrația publică din ambele orașe, responsabilă în primul rând pentru remedierea acestei probleme este conștientă de potențialul turistic ridicat care ar putea revigora zona, motiv pentru care turismul este o componentă importantă în strategiile locale de dezvoltare. Și populația locală întrezărește oportunități, motiv pentru care în ultimii ani s-au făcut mici investiții în spații de cazare și servicii conexe dar în lipsa unei promovări adecvate rezultatele întârzie să apară.
Totuși potențialul rămâne în continuare nevalorificat datorită:
- lipsei unei inventarieri sistematice a obiectivelor de interes și serviciilor existente;
- lipsei de experiență privind folosirea Internetului ca și mijloc necostisitoar dar de mare impact pentru atragerea unor grupuri țintă speciale (spre exemplu tineri din România și străinatate care preferă turismul grupuri mici și cu program foarte flexibil);
- lipsei unor structuri locale de coordonare a eforturilor de promovare turistică;
- lipsei unor centre locale de informare pentru turiști;

Principalele oportunităţi care vor fi valorificate de acest proiect sunt:
• existenţa Punctelor de Acces Public la Informație din cele 2 comunități cu personal calificat (manageri și administratori RECL) și infrastructură tehnica (computere conectate la Internet);
• locația centrală a celor 2 Puncte de Acces Public la Informaţie, în puncte foarte ușor accesibile turiștilor;
• ONG-uri și grupuri informale de tineret pasionate de drumeții în zonă;
• existența site-urilor web de tip ”user-generated content”.

Principalele activităţi:
 • Selecție și instruire voluntari
  Cu sprijinul cadrelor didactice din școlile din Oravița și Anina proiectul va fi promovat în rândul tinerilor și se va face un anunț de selecție a 20 de voluntari (10 pentru fiecare localitate) cu vârste între 14 și 18 ani. Anunțul se va posta în școli și online. Candidații vor trimite o scrisoare de motivare care să conțină și un mic eseu pe tema ”Ce pot face eu pentru a atrage turiști în orașul meu”. În urma selecției voluntarii selectați vor participa în fiecare din PAPI la un atelier interactiv susținut de administratorii RECL și cadre didactice de limba engleză din fiecare oraș. Pe parcursul atelierelor se vor prezenta site-urile OpenStreetMap.org, Couchsurfing.org, Hospitalityclub.org, Travelpod.com și Localyte.com. Voluntarii își vor face conturi pe site-uri la alegere și vor posta informații în limba engleză. Timp de 10 minute va fi și o sesiune Skype cu grupa de voluntari din celălalt oraș pentru un prim contact unii cu alții.


 • Inventarierea traseelor turistice din regiune
  Activitatea de inventariere va consta concret în parcurgerea tuturor traseelor identificate în faza de scriere a proiectului pentru verificarea accesibilității și a unor eventuale modificări dar mai ales înregistrarea lor cu ajutorul dispozitivelor GPS și realizarea de descrieri. Activitatea se va desfășura de către grupuri de voluntari (traseele din interiorul localităților și la distanțe de max 5 km în jur) iar în afara localităţilor se va realiza de către ghizi profesioniști din zonă (personal angajat în Parcurile Naționale din zonă, ai ocoalelor silvice sau ONG-uri de profil).

  Cateva example de trasee propuse pentru inventariere sunt:
  În Anina: Puțul 1 mină, biserica catolica, cadedrala ortodoxă, gara, puțul 2, puțul 4, cimitirul Sigismund cu monumentul dedicat victimelor catastrofelor miniere; în Steierdorf: remiza de pompieri, biserica catolica, muzeul Schwarzeneger, muzeul orasului; Anina - NV pe linia ferată - Talva Lupului - Culmea Polom - Vf. Moghila; Carasova si intrare in traseul Vaii Carasului – direcție NE pe Valea Carașului; Anina - Peștera Buhui - Peștera Cuptoare - Peșterile de la Haldina - Lacul Mărghitaș - Vf. Marghitasu Mare; Traseu de vizitare a orașului Oravița; Oravița – Mănăstirea Călugăra; Oravița – Mănăstirea Maria Ciclova - Valea Ciclovei – Pădurea de liliac; Oravița – Gurunul cu icoana – Cascada de la Piatra Moale; Oravița – Ciclova Montană – Peștera Padina Popii; Oravița – Peștera lui Adam Neamțu

 • Prelucrarea datelor GPS și uploadarea lor pe diferite site-uri specializate
  Datele colectate cu sprijinul dispozitivelor GPS vor fi descărcate în computerele de la PAPI, procesate și uploadate pe www.openstreetmap.org dar și pe alte site-uri de profil (site-ul turistic al zonei, secțiunile turistice ale www.anina.ro si www.oravita.ro , alte site-uri din țară și străinătate)
  Campania de promovare se va realiza folosind serviciul de publicitate Google AdWords, site-ul de socializare Facebook, promovare prin utilizatori pe www.wikitravel.org, www.Couchsurfing.org, www.localyte.com, www.hospitalityclub.org http://www.travelpod.com/,


 • Amenajarea PAPI Anina și Oravița ca centre de informare turistică
  cele 2 Puncte de Acces Public la Informație din Anina și Oravița beneficiază de o localizare centrală și beneficiază de spațiu și infrastuctură ce pot fi foarte ușor adaptate pentru a deveni centre de informare turistică. Adaptări necesare:
  - adăugarea semnului internațional pentru informații turistice pe casetele luminoase ale PAPI;
  - amenajarea unui colț în PAPI cu pliante și broșuri cu oferta turistică din zonă – realizate trilingv în cadrul proiectului sau ale altor actori din zonă;
  - realizarea si vanzarea de carti postale cu imagini din zona care vor avea pe verso datele de contact ale celor 2 PAPI/Centre de informare turistica
  - setarea paginilor de pornire la calculatoare pe site-ul cu informații turistice a regiunii;
  - traducerea informațiilor despre servicii și regulament în limba engleză și afișare la loc vizibil;
  - scrisori de informare către rețeaua județeană de centre de informare turistică și schimb de pliante.


Rezultate aşteptate:
• administrația publică din cele 2 orașe care va dobândi experiență în oferirea de servicii de informare turistică
• 2 Puncte de Acces Public la Informații care vor dobândi experiență practică în oferirea de noi servicii (informare și promovare turistică, promovare servicii locale întreprinzători) precum și în activități complexe (organizare evenimente, management voluntari)
• 15 firme din Anina și Oravița care oferă servicii conexe turismului implicate în proiect vor beneficia de promovare
• 20 de tineri conștientizați cu privire la potențialul turistic al zonei vor fi instruiți în folosirea de mijloace TIC de promovare și vor fi implicați ca voluntari în activități de inventariere trasee și campanii web.
• Potențiali turiști, utilizatori înregistrați ai comunităților ce partajează informații de călătorie de tip OpenStreetMap.org, Couchsurfing.org, HospitalityClub.org, Localyte.com, TravelPod.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu